Om oss

Vi bringer verden inn i klasserommet med daglige og ukentlige nyheter som kobles til alle fag.

TV 2 skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. Her vil du finne levende, aktuelt, tilpasset og relevant innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå. Den aktuelle tilnærmingen til fagstoffet gjør at opplæringen alltid oppleves relevant. Læremiddelportalen kan brukes som komplett læreverk i fagene samfunnsfag, engelsk, naturfag og KRLE. I tillegg kan vi brukes som et digitalt supplement i de resterende fagene i grunnskolen. 

Skaper relevans

Elevkanalen er en nyskapende læremiddelportal med nettbaserte nyheter og aktuelle læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring. Vi skaper rom for variert undervisning med et stort utvalg filmer, quizer, e-bøker, læringsstier, Kahoot, spill og oppgaver tilpasset LK20. Tilbakemeldingen fra lærerne er at elevenes læringsengasjement øker når de forstår hvorfor læringen angår dem, derfor inviterer vi verden inn i klasserommet slik at elevene kan se sammenheng mellom innholdet i læreplanen og samfunnet de lever i. Elevkanalen er tilrettelagt for alle elever på flere nivå og med ulike funksjonsstøtter. Med innhold fra TV 2 Skole og 40 andre organisasjoner og mediehus møter eleven flere kilder.

Hos oss sitter det dyktige og engasjerte fagredaktører med ulik bakgrunn og kompetanse. Foruten læreplanen er nyhetsbildet vårt viktigste verktøy. Ved å trekke linjer fra dagsaktuelle hendelser ned til innholdet i fagene, hjelper vi elevene med å forstå hva de skal lære, og hvorfor de skal lære det.  
Vi publiserer stadig nytt innhold i alle fag som blir tilpasset kompetansemålene i fagfornyelsen, og i hvert opplegg som publiseres hos oss får du gjennomarbeidede forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen enten du jobber på småtrinnet, mellomtrinnet eller videregående skole. 

Les mer om våre produkter her.

“Vi er VELDIG fornøyd med elevkanalen!!! Spesielt liker vi at dere oppdaterer innholdet og stadig legger til nytt. Det betyr at vi føler oss trygge på kvaliteten til fagstoffet, og at det er oppdatert og i tråd med både læreplaner og samfunnsutvikling.” - Hilde Schanke-Rønning, Botngård ungdomsskole

Universelt utformet

Elevkanalen har jobbet med universell utforming og individuell tilpasning gjennom flere år. Læremiddelplattformen dekker i dag svært mange WCAG krav, også mange i tillegg de obligatoriske kravene. Vi har bygget opp vår designprofil slik at alle farger skal være støttet med høyeste kontrastkrav fra WCAG som er 7:1. I vår daglige produksjon sørger vi også for at filmer har tilknyttet undertekst. Mange av filmene fra tidligere nyhetssendinger og fagproduksjon har også undertekst og annen tilknyttete forbedringer. Vi ser på oss selv som den ledende læremiddelportalen i Norge når det kommer til ulike former for tilpassing. Vi har jobbet frem gode løsninger, slik at tilbudene våre kan brukes av flest mulig. Vi ønsker stadig å utvikle oss å bli enda bedre, og å strekke bransjen til nye nivåer innen tilgjengelighet. Les mer om dette her. 

Voksenopplæring og minoritetsspråklige elever

TV 2 skole har vært sett på som en viktig ressurs for integrering av flyktninger siden 2015. I flere år har vi laget nyhetssendinger på tigrinia, somali og arabisk, og nå viderefører vi dette til ukrainske sendinger annenhver uke. For nyankomne er det en viktig ressurs for å forstå og ta del i det norske samfunnet ved å kunne se nyhetsoppdateringer på eget språk i landet de nå lever i. Nyhetssendingene er tilpasset unge fra ca 11 år (6. trinn) opp til voksenopplæringen. Voksenopplæringen inneholder ressurser fra A1-B2 nivå og er en egen pakke. Tospråklige nyheter er derimot noe alle har tilgang til, og kan være en fin støtte til nyankomne elever fra ungdomstrinn. 

Ønsker skolen din tilgang?

Bestill tilgang her eller velg 3 måneders gratis og uforpliktende prøvetilgang. Eller ta direkte kontakt med kundeansvarlig Julianne Kopperud. 

Hvis du har spørsmål om tjenesten kan du ta direkte kontakt med følgende personer i TV 2 Skole:

Julianne Kopperud
Kundeansvarlig
julianne.kopperud@tv2.no 
Tlf: 980 57 778
Ansvar: kundekontakt

Ann Helen B. Estenstad
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
annhelen.estenstad@tv2.no 
Tlf: 928 39 909
Ansvar: marked og kommunikasjon

Anne Cathrine Gotaas

Anne Cathrine Gotaas
Redaksjonssjef
acg@tv2.no 
Tlf: 952 35 998
Ansvar: alle fagsatsinger, økonomi

Trond Rødvik

Trond Rødvik
Utviklingssjef
trv@tv2.no 
Tlf: 900 97 262
Ansvar: teknisk løsning, utvikling

Trond Rødvik

Sigve Resaland
UX Utvikler
sre@tv2.no 
Tlf: 952 35 882
Ansvar: Design, utvikling

Yngvar C. A. Nordberg
Daglig leder, ansvarlig redaktør
yno@tv2.no
Tlf: 916 06 961
Ansvar: nyhetstjenester, marked, forretningsmessig samarbeid.

Vi er en godkjent lærebedrift og har flere lærlinger hos oss.

 

Tlf:
22 40 46 66
Epost:
Nydalsveien 12A, 0484 OSLO